فرمانداری سیروان _ اجتماعی فرهنگی فرمانداری

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه وحمایت شهرستان سیروان

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه وحمایت شهرستان سیروان

در راستای اجرای ماده"شش"تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت مورخ ۹۵/۶/۶ هیات وزیران(موضوع آیین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمان های مردم نهاد )، اولین دوره انتخابات شورای توسعه وحمایت در روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۸/۲۰درمحل سالن جلسات فرمانداری سیروان راس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد، بدینوسیله ازنمایندگان سازمان های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از فرمانداری سیروان، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام ودریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد سیروان  مراجعه وبشرح ذیل اقدام نمایند‌.

الف: سازمان هایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمان های مردم نهاد درشورای توسعه وحمایت   "هستند، می‌بایست درخصوص معرفی وثبت نام نماینده سازمان های مردم نهاد ازتاریخ ۹۸/۷/۱ لغایت ۹۸/۷/۶ اقدام نمایند.

ب: سازمان های مردم نهاد ی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند،می توانند ازتاریخ ۹۸/۷/۱ لغایت ۹۸/۸/۲۷درخصوص معرفی وثبت نام نماینده اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت صدورکارت ورود به جلسه رای دهندگان ونامزدهای انتخابات بشرح ذیل است:

۱_تصویر پروانه فعالیت صادره از فرمانداری

۲_تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی برثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد

۳_اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی برمعرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت درانتخابات(ممهوربه مهر سازمان مردم نهاد )

۴_یک قطعه عکس ۴×۳

۵_تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یامعافیت وتکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات

🔺لازم به ذکر است هرسازمان مردم نهاد صرفا می تواند درخصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید وحضور نماینده جهت ثبت نام ودریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.

🔸محل ثبت نام:دبیرخانه سازمان های مردم نهاد مستقر در فرمانداری سیروان،دفتر اجتماعی فرهنگی

 (دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد_اجتماعی فرهنگی فرمانداری سیروان )

تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است