ثبت درخواست الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی فرمانداری سیروان

متقاضی محترم پس از تکمیل فرم اولیه کد احراز هویت به شماره تلفن همراه شما ارسال و با وارد کردن کد مربوطه صفحه ثبت درخواست برای شما باز می شود که از این طریق می توانید نسبت به بارگذاری متن درخواست و پیوست های آن بصورت فایل اقدام نمایید . در اینصورت  درخواست شما در اولین فرصت توسط اپراتور دبیرخانه  ثبت شده و شماره نامه و کد رهگیری برای پیگیری درخواست برای شما ارسال می گردد.

                                                                                  

                                                           ثبت درخواست الکترونیکی