آشنایی با کارکنان فرمانداری

آشنایی با کارکنان فرمانداری

کارکنان فرمانداری سیروان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 جواد رحیمی مقدم فرماندار 08434723028
2 باقر عالمی معاون فرماندار 08434724596
3 سیروس مروتی بخشدار مرکزی 08434724599
4 صباح فیضی بخشدار کارزان 08434729603
5 ربیع اله صیدخانی کارشناس مسئول امنیتی انتظامی 08434724488
6 رضا رستاد کارشناس فناوری اطلاعات 08434724600
7 رضا عابدزاده کارشناس دبیرخانه 0434724488
8 نعمت کرم نژاد کارشناس اداری مالی 08434724488
9 سیروس نوری مسئول دفتر فرماندار 08434723028
10 محسن غلام نیا کارشناس فرهنگی اجتماعی 08434724488
11 احمد قیطاسی کارشناس دبیرخانه بخشداری کارزان 08434729602