شرح وظایف فرمانداری

دفاتر و واحدهای فرمانداری

 

معاونت فرمانداری شهرستان سیروان

معاون فرماندار علاوه بر اين كه در غياب فرماندار مسئوليت هاي ايشان را دارا مي باشد و بر عملكرد واحدهاي فرمانداري نيز جهت حسن اجراي امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمينه هاي زير نيز اقدام و پيگيري مي نمايد . 
الف ) نظارت و بازرسي :
۱- تشكيل جلسات ماهانه با هماهنگي فرماندار
۲- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
۳- اعمال نظارت ويژه بر عملكرد كميته هاي اجرايي آرد و نان و حوادث غير مترقبه
۴- تماس هاي حضوري و تلفني با مسئولين شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان
۵- ايجاد هماهنگي بين ادارت و بخش داري هاي تابعه
۶- پيگيري عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي و بررسي كيفيت و كميت كار آن ها
۷- دبير جلسه شوراي اداري
۸- پيگيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات و كاركنان فرمانداري
ب ) امور اجتماعي :
۱- جلب اعتماد مردم به مسئولين از طريق ارتباط مستقيم و مستمر با آنان
۲- پيگيري تقاضاهاي مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولين جهت برخورد صحيح با مردم
۳- برگزاري ملاقات هاي عمومي در شهر و روستا با هماهنگي فماندار
۴- تشكيل جلسات مختلف و پيگيري مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادي :
۱- ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايه گذاري به منظور ايجاد كارخانجات و واحدهاي زير بنايي .
۲- بررسي طرح هاي پيشنهادي ادارت در شوراي برنامه ريزي شهرتان و اقدام مقتضي
۳- تلاش در ايجاد شركت هاي تعاوني و پيگيري استقرار دستگاه هاي مختلف اعم از مولد انرژي و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگي و آموزشي :
۱- اعمال سياست هاي عمومي دولت در زمينه مسائل فرهنگي
۲- تشكيل جلسات مربوطه در اين راستا
۳- پيگيري ايجاد مراكز علمي و آموزش عالي در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگي منطقه با هماهنگي فرماندار
۴- پيگيري مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه هاي تفريحي و ...
۵- پيگيري و اقدامات لازم در خصوص ساير امور محوله از جانب استان و مافوق

 

دفتر فرماندار 

۱- تنظيم اوقات ملاقات و ارتباط تلفني با توجه به اولويت ها و با هماهنگي مدير واحد
۲- پاسخگويي و احترام نسبت به مراجعان و همكاران
۳- راهنمايي ارباب رجوع
۴- جلوگيري از اعمال تبعيض در بين مراجعان
۵- رعايت اولويت ها در تنظيم جلسات
۶- پيگيري نامه ها تا حصول نتيجه
۷- ارجاع كارها قبل از وقت اداري به واحدها
۸- در جريان قرار دادن فرماندار از وقايع مهم
۹- دسته بندي و مرتب كردن نامه ها و تحويل به فرماندار و معاونت
۱۰- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

دبير تعزيرات آرد و نان

۱- انجام كليه موارد مربوط به دبير خانه تعزيرات و نظارت بر توزيع آرد در سطح خبازي ها
۲- پيگيري امور مربوط به ارد خانه پز روستايي
۳- تهيه گزارش در خصوص ميزان آرد توزيعي در شهرستان
۴- نظارت بر كار خبازي ها و كشف و ضبط گندم – ارد – سبوس خارج از شبكه
۵- طرح مشكلات و تخلفات خبازي ها در جلسات تعزيرات آرد و نان و تهيه صورتجلسات
۶- تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز تعزيرات
۷- كنترل كار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم
۸- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

حراست 

۱- پيگيري در مورد صدور كارت شناسايي و تردد جهت پرسنل
۲- برقراري كشيك حفاظتي جهت انجام امور اداري
۳- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستي
۴- هماهنگي با حراست استانداري
۵- همكاري و پيگيري در زمينه تهيه برنامه ارزشيابي سالانه كاركنان
۶- جمع آوري اطلاعات در خصوص كاركناني كه خدمت و ارزيابي كار آنان برجسته و يا ضعيف تشخيص داده شده است
۷- بررسي و پيگيري و اعلام صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين اشتغال ، انتقال ، ماموريت و متقاضيان سلاح
۸- اقدام لازم به منظور پيشگيري از امكان نقض مقررات حراستي و رسيدگي به موارد نقض شده
۹- تنظيم سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و تاسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگويي به مراجعات روزانه مردم در جهت رعايت مقررات
۱۰- انجام كليه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
۱۱- سركشي از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسايي ها به مافوق
۱۲- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
۱۳- تشكيل جلسات مسئولين دواير فرمانداري و بخشداري ها
 

اداره سياسي 

۱- انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بي سيم و تلفن
۲- بررسي نامه ها و مطالب و انتقادهايي كه از جانب نمايندگان مجلس مطرح و يا مكاتبه مي شود
۳- طرح و تعقيب دعاوي كيفري مربوط به فرمانداري
۴- رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي
۵- بررسي و پيشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين
۶- رسيدگي به موارد ارجاع شده از سوي فرماندار و معاونت
۷- مطالعه و بررسي و اتخاذ تدابير عملي به منظور ايجاد و سازماندهي نيروي انتظامي و تجهيز و تقويت آن
۸- پيش بيني هاي لازم براي تشكيل جلسه مربوط به كشف و جمع آوري اسلحه و مهمات و وسايل ارتباط جمعي غير مجاز (بي سيم و ...)
۹- مراقبت در حسن اجراي مقررات وظيفه عمومي
۱۰- پيگيري امور مربوط به تابعيت و شناسنامه و طرح نتيجه در جلسه شوراي تامين
۱۱- جمع آوري اخبار و شايعه منطقه و گزارش به مافوق
۱۲- تنظيم گزارش و جمع آوري اطلاعات سياسي انتظامي و اجتماعي در مورد مشكلات و نارسايي ها و تنش هاي قومي ، طايفه اي و كارگري و غيره
۱۳- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه هاي انتظامي و ارائه راه ها و پيشنهادات در اين خصوص
۱۴- تهيه صورتجلسات شوراي تامين شهرستان و پيگيري مصوبات مربوطه
۱۵- تهيه صورتجلسات كميسيون قاچاق ، سرقت و كميته امنيتي انتخابات و پيگيري مصوبات مربوطه
۱۶- ارائه پيشنهادات و راه حل هاي ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و امنيتي
۱۷- تشكيل جلسه كميسيون مواد مخدر و پيگيري مصوبات
۱۸- پيگيري امور مربوط به تشكل هاي سياسي
۱۹- جمع بندي و شناسايي وقايع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...
۲۰- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

 روابط عمومي

۱- جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري
۲- بررسي و تجزيه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري
۳- ترتيب برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين
۴- همكاري در برگزاري سمينارها و گردهمايي هاي متشكله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي در اين قبيل موراد با رسانه ها
۵- ارتباط مستقيم با روابط عمومي استانداري و ادارات
۶- همكاري مستمر در برگزاري مراسم مذهبي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي
۷- انجام امور انتشاراتي و چاپي فرمانداري
۸- ايجاد و اداره آرشيو اطلاعاتي ، نوار ، فيلم و روزنامه
۹- در صورت تامين اعتبار اداره كتابخانه فرمانداري
۱۰- همكاري در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
۱۱- انجام امور سمعي و بصري فرمانداري
۱۲- تهيه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
۱۳- ارائه تحليل و گزارش نهايي براي مراسم و بيان مشكلات احتمالي و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
۱۴- تهيه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاري دستگاه هاي اجرايي و ارائه به مافوق
۱۵- حضور در ميان جامعه شهري و روستايي و آگاهي از مشكلات فصلي و دائمي مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
۱۶- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگي و ورزشي شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق
۱۷- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
۱۸- همكاري در زمينه تشكيل جلسات شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان
۱۹- تهيه بولتن و جمع بندي سالانه گزارشات مربوط به برنامه هاي شهرستان در ابعاد مختلف
20-انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
 

 ارزيابي عملكرد

همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن
اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم
احصاء فرم هاي تكميل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دستگاه
همكاري و هماهنگي با شوراي (يا كميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات
بررسي برگه هاي تكميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملكرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري
پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد در دستگاه اجرايي ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي عملكرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد
دريافت برگه هاي تكميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط

 بازرسي 

تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه
بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
تهيه گزارشات نوبه اي در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملكرد واحدهاي مختلف
برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات
تجزيه و تحليل عملكرد واحدها ، مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده
كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه
آموزش و توانمندسازي مستمر بازرسان با همكاري واحد آموزش دستگاه
اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملكرد كاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط

 پاسخگويي به شكايات 

دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه
بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور
پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان
جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد
پيگيري از نتايج گزارش هاي تهيه شده
پيگيري براي ارسال پاسخ به شاكيان

امور اداري و مالي 

۱- نگاهداري و تنظيم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مالي و انجام امور بانكي
۲- تنظيم صورت تعهدات و ديون و تهيه دفاتر مربوط به حساب هاي بانكي و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزينه ها
۳- همكاري و ارائه گزارش در خصوص تهيه بودجه
۴- تهيه ليست حقوق و مزاياي كاركنان و ... پرداخت هزينه هاي مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
۵- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداري و بخشداري ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت ديون
۶- مراقبت در انجام امور پرسنلي و اداري و پيگيري در زمينه صدور احكام استخدامي كاركنان و پرونده هاي استخدامي و داوطلبان استخدام
۷- اقدام در مورد دفتر هيات تخلفات اداري و ابلاغ و اقدام در اجراي احكام و رسيدگي در مورد دعاوي استخدامي
۸- رسيدگي و اقدام در مورد بازنشستگان
۹- انجام امور مربوط به انتقالات
۱۰- پيگيري احكام مربوط به برقراري مزاياي مستمر و غير مستمر
۱۱- پيگيري ترفيعات و تغيير گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهاي فرمانداري
۱۲- بررسي در مورد حائزين شرايط براي انتصاب به پست هاي بلا تصدي و ارائه پيشنهادهاي لازم
۱۳- رسيدگي به حساب هاي تنظيمي واحدها و بخشداري ها
۱۴- ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب به واحدها
۱۵- رسيدگي به كليه امور ساختماني و تعميراتي و تحويل گرفتن كارهاي انجام شده طبق قرارداد
۱۶- تهيه و تنظيم نمونه هاي مكاتباتي
۱۷- نظارت بر نحوه انجام وظيفه نيروهاي خدماتي
۱۸- تنظيم احتياجات پرسنلي سالانه و.احدها و نيازمندي هاي فرمانداري و بخشداري ها
۱۹- تهيه اطلاعات و آمارهاي پرسنلي
۲۰- انجام بررسي هاي لازم در زمينه چگونگي تامين رفاه كاركنان
۲۱- تهيه و تنظيم امور مربوط به بيمه بهداشتي و درماني كاركنان
۲۲- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمي كه در انبار نگهداري مي شود
۲۳- پيشنهاد پست هاي جديد به تناسب كارهاي جديد
۲۴- تهيه و تنظيم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداري در زمينه امور اداري و اموال فرمانداري
۲۵- تهيه ليست كشيك كاركنان
۲۶- معرفي كاركنان جهت شركت در كلاس هاي توجيهي و آموزش كوتاه مدت
۲۷- تشكيل جلسات شوراي كاركنان و پيگيري مصوبات
۲۸- امور مربوط به نقليه فرمانداري و پيگيري تجهيزات و تاسيسات ادارذي و پيش بيني نيازمندي هاي سالانه
۲۹- نظارت بر حضور و غياب كاركنان
۳۰- اقدام لازم در جهت تعمير وسايل و لوازم اداري
۳۱- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق

امور اجتماعي و انتخابات 

۱- بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي شهرستان
۲- تعيين اولويت ها و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه
۳- تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه زراه حل هاي مناسب براي رفع آن ها
۴- بررسي و ريشه يابي عوامل ناهنجاري ها و آفات اجتماعي
۵- ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعي
۶- بررسي و ايجاد هماهنگي در تحقيقات و تبليغات مربوط به مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
۷- بررسي شكايات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها
۸- پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي
۹- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات
۱۰- برآورد اعتبارات ، نيروي انساني و مسائل و لوازم مورد نياز انتخابات
۱۱- تهيه شناسنامه انتخاباتي
۱۲- شناسايي و پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و كنترل انتخابات به فرماندار
۱۳- استخراج نتايج آمارهاي مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل آن ها و تهيه گزارشات لازم
۱۴- تكميل پرونده هاي انتخاباتي و ارسال آن ها به استان
۱۵- مطالعه و بررسي و انجام امور مربوط به تقسيمات كشوري در شهرستان
۱۶- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاري محلات شهر و تقسيمات كشوري
۱۷- تنظيم شناسنامه روستا حاوي اطلاعات مذكور و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه به مردم در ابعاد فرهنگي ، آموزشي ،‌خدماتي و بهداشتي
۱۸- تهيه گزارش از كارهاي انجام شده در روستاها و پيگيري مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتيجه
۱۹- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا
۲۰- دبير جلسات شوراي اجتماعي ، شوراي بهداشت ،‌شوراي پشتيباني سواد آموزي ، كميته امور بانوان و جوانان پيگيري مصوبات شوراي اداري و ساير جلسات
۲۱- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
 

دايره عمران 

۱- تشخيص نيازمندي هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت كشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها
۲- بررسي و مطالعه و همكاري در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان
۳- هماهنگي و همكاري لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر كارهاي شهرداري
۴- مطالعه و ارائه پيشنهاد در خصوص برنامه هاي مديريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار
۵- تماس با سازمان مديريت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها
۶- همكاري با مسئولين ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها
۷- كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري و ...
۸- گزارش پيشرفت عمليات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها
۹- بازديد به هنگام و نظارت دقيق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات
۱۰- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزيع معادن شن و ماسه
۱۱- نظارت و پيگيري لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همكاري با كارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر
۱۲- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هايي كه نقص دارند و كنترل ميزان مصالح مصرف شده
۱۳- تشكيل جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات
۱۴- پيگيري امور مربوط به منازل سازماني
۱۵- پيگيري امور مربوط به حفاري در سطح شهر
۱۶- بازديد از مناطق خسارت ديده به اتفاق اعضاء كميته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت
۱۷- تشكيل جلسه كميته برفروبي و پيگيري مصوبات
۱۸- بررسي طرح هاي عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنين طرح هايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد
۱۹- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
 

دفتر فناوري اطلاعات

۱-    مطالعه و بررسي در زمينه فن‌آوري سخت افزاري، نرم‌افزاري و نوآوري‌ها و طرحهاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارايي واحدهاي فرمانداري.
۲-    برنامه‌ريزي به منظور پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از امكانات، تأمين و تجهيز لوازم و وسائل نرم‌افزاري و سخت افزاري مورد نياز.
۳-    اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتي در مورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري.
۴-    پياده سازي و نصب و راه‌اندازي سيستمهاي كاربردي محدود و نيمه‌گسترده.
۵-    تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعلمهاي اجرايي به منظور بهره‌برداري كاربردي از نرم‌افزارها و تجهيزات رايانه‌اي. 
۶-    توسعه فراگير و همه جانبه سيستمهاي كاربردي فناوري اطلاعات و بررسي نيازها و تقاضاي دريافتي و ارائه خدمات لازم در اين زمينه.
۷-    برنامه‌ريزي و تمهيدات لازم به منظور ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي در شهرستان.
۸-    پيش بيني و برنامه‌ريزي آموزشهاي تخصصي لازم در خصوص فناوري اطلاعات به منظور ارتقاء و افزايش مهارتهاي تخصصي كاركنان و بهره‌وري بهينه در اين زمينه با همكاري مركز آموزش.
۹-    ارزيابي عملكرد و شناخت و سنجش پيشرفت فناوري اطلاعات در واحدهاي فرمانداري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات در شهرستان.
۱۰-    تهيه، ساماندهي و بروز رساني سيستمهاي اتوماسيون اداري، انتخابات، اطلاع رساني و ساير نرم‌افزارهاي عمومي و اختصاصي در فرمانداري.
۱۱-    ساماندهي و طبقه‌بندي بسته‌هاي نرم‌افزاري، سخت افزاري و هدايت يكپارچه در زمينه فناوري اطلاعات در مجموعه شهرستان.
۱۲-    بررسي و رفع آسيب‌پذيريهاي نرم‌افزار و سخت افزار و سرويسهاي شبكه و پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه تمهيدات و حوادث غير مترقبه و ايمن‌سازي مجموعه سيستمهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري.
۱۳-    تحقق دولت الكترونيك ؛ و در حيطه وظايف حاكميتي فرمانداري، تهيه، طراحي و توسعه پورتال جهت ارتقاء بهره‌وري سيستمها و زير‌سيستمها.
۱۴-    برگزاري همايشها، سمينارها و … در زمينه ارتقاء و انتقال دانش فناوري اطلاعات